یک ماه قبل توسط کاربر شخص

دو خواب نوساز 88 متر

قیمت فروش : 490.000.000 تومان

موقعیت


املاک مشابه در این محدوده

دو خواب نوساز

بهارستان شرقی (کاوه) - خیابان بهارستان غربی،

قیمت فروش : 460.000.000 تومان

املاک مشابه در سایر مناطق

آخرین های مجله