یک ماه قبل توسط کاربر شخص

آپارتمان سه خواب با وسایل

قیمت فروش : 800.000.000 تومان

آدرس

خیابان انوشیروان، خیابان بسیج، کوچه 135

توضیحات

بابت وسایل 150 میلیون، از مبلغ 800 میلیون خانه 650 میلیون نقد، جمع کل با وسایل 950 میلیون

امکانات

موقعیت


املاک مشابه در سایر مناطق

آخرین های مجله