13 روز قبل توسط کاربر شخص

دو خواب صفر طبقه 13 کشوری

قیمت فروش : 600.000.000 تومان

موقعیت


املاک مشابه در این محدوده

واحد دو خواب صفر

شهید کشوری - خیابان آبشار سوم، مجموعه شهید کشوری

قیمت فروش : 700.000.000 تومان

املاک مشابه در سایر مناطق

آخرین های مجله