لیست نقشه
شخصی 5 ساعت قبل کد ملک: 23030
اجاره : 800.000 تومان - رهن : 15.000.000 تومان

یازده تا بیست سال ساخت

رهن و اجاره آپارتمان یک خواب

شخصی 8 ساعت قبل کد ملک: 23011
اجاره : 100.000 تومان - رهن : 35.000.000 تومان

یازده تا بیست سال ساخت

اجاره آپارتمان دو خواب

شخصی 23 ساعت قبل کد ملک: 22934
اجاره : 4.000.000 تومان - رهن : 20.000.000 تومان

زیرزمین تجاری رباط سوم

شخصی 23 ساعت قبل کد ملک: 22851
اجاره : 10.000 تومان - رهن : 60.000.000 تومان

شش تا ده سال ساخت

رهن آپارتمان دو خواب شهرک نگین

شخصی دیروز کد ملک: 22959
اجاره : 1.000.000 تومان - رهن : 22.000.000 تومان

اجاره آپارتمان دو خواب بسیار شیک

شخصی دیروز کد ملک: 22980
اجاره : تومان - رهن : 250.000.000 تومان

بیش از بیست سال

رهن کامل دو طبقه ویلایی

شخصی دیروز کد ملک: 23044
اجاره : 500.000 تومان - رهن : 20.000.000 تومان

شش تا ده سال ساخت

رهن و اجاره ویلایی یک طبقه نقلی

شخصی دیروز کد ملک: 23043
اجاره : 4.300.000 تومان - رهن : 50.000.000 تومان

شش تا ده سال ساخت

رهن و اجاره آپارتمان شیک و بزرگ مهرآباد

شخصی دیروز کد ملک: 22933
اجاره : 9.000.000 تومان - رهن : 50.000.000 تومان

شش تا ده سال ساخت

مغازه بزرگ 200 متری با حیاط 150 متری

شخصی دیروز کد ملک: 23010
اجاره : 500.000 تومان - رهن : 15.000.000 تومان

یازده تا بیست سال ساخت

رهن و اجاره یک جفت آپارتمان نقلی