6 ماه قبل توسط کاربر شخص

طبقه سوم تک واحدی نظر شرقی

قیمت فروش : 1.855.000.000 تومان

آدرس

خیابان نظر شرقی

امکانات

موقعیت


املاک مشابه در این محدوده

املاک مشابه در سایر مناطق

آخرین های مجله