3 ماه قبل توسط کاربر شخص

خانه ویلایی مستقل بازسازی شده

قیمت فروش : 250.000.000 تومان

موقعیت


املاک مشابه در این محدوده

منزل ویلایی

مولوی - پل چمران اشراق جنوبی پوریای ولی کوچه صدیقی 22

قیمت فروش : 350.000.000 تومان

املاک مشابه در سایر مناطق

آخرین های مجله