13 روز قبل توسط کاربر شخص

فروش آپارتمان 4 راه نیروهوایی

قیمت فروش : 590.000.000 تومان

آدرس

خانه اصفهان چهار راه نیرو هوایی خیابان ارغوان خیابان ماه گل

امکانات

موقعیت


املاک مشابه در این محدوده

آپارتمان

خانه اصفهان - خ گلخانه، چهارراه نیروهوایی، خ ارغوان کوی ن ..

قیمت فروش : 700.000.000 تومان

املاک مشابه در سایر مناطق

آخرین های مجله