لیست نقشه
شخصی دیروز کد ملک: 43560
اجاره : 2.000.000 تومان - رهن : 20.000.000 تومان

صفر کلید خورده

دفترکار 55متری دو خوابه

شخصی دیروز کد ملک: 43549
اجاره : 3.000.000 تومان - رهن : 10.000.000 تومان

صفر کلید خورده

اجاره دفتر کار خیابان سپه

شخصی دیروز کد ملک: 43574
اجاره : 2.200.000 تومان - رهن : 15.000.000 تومان

سه تا پنج سال ساخت

اجاره دفترکار دوخوابه

شخصی 28 روز قبل کد ملک: 33306
اجاره : 2.500.000 تومان - رهن : 10.000.000 تومان

یازده تا بیست سال ساخت

اجاره دفتر کار بزرگ مرکز شهر

شخصی یک ماه قبل کد ملک: 33309
اجاره : 1.000.000 تومان - رهن : 10.000.000 تومان

یازده تا بیست سال ساخت

زیرزمین تجاری اداری جابرانصاری

شخصی 2 ماه قبل کد ملک: 23207
اجاره : 500.000 تومان - رهن : 10.000.000 تومان

سه تا پنج سال ساخت

اجاره دفتر کار یک خواب- 24 متری دوم

شخصی 6 ماه قبل کد ملک: 2214
اجاره : 2.000.000 تومان - رهن : 20.000.000 تومان

بازسازی شده (کمتر از 2 سال)

110متر دفتر کار

شخصی 7 ماه قبل کد ملک: 2546
اجاره : 2.500.000 تومان - رهن : 20.000.000 تومان

صفر کلید خورده

دفتر کار

شخصی 7 ماه قبل کد ملک: 12651
اجاره : 900.000 تومان - رهن : 20.000.000 تومان

سه تا پنج سال ساخت

دفتر کار اداری تجاری