لیست نقشه
شخصی 12 ساعت قبل کد ملک: 33299
قیمت فروش : 1.650.000.000 تومان

یازده تا بیست سال ساخت

فروش ویلایی خوش جا

مشاهده جزییات
شخصی 15 ساعت قبل کد ملک: 33300
قیمت فروش : 650.000.000 تومان

صفر

آپارتمان صفر کلید نخورده

مشاهده جزییات