لیست نقشه
شخصی 6 ماه قبل کد ملک: 12718
اجاره هر روز : 300.000 تومان

شش تا ده سال ساخت

اجاره ویلا باغبهادران

شخصی 6 ماه قبل کد ملک: 12762
اجاره هر روز : توافقی

اجاره ویلا

شخصی 6 ماه قبل کد ملک: 12729
اجاره هر روز : توافقی

سه تا پنج سال ساخت

اجاره ویلا

شخصی 8 ماه قبل کد ملک: 12742
اجاره هر روز : توافقی

شش تا ده سال ساخت

جاره ویلا

شخصی 8 ماه قبل کد ملک: 12768
اجاره هر روز : توافقی

اجاره ویلا